41
  • Varsity
  • Feb 28, 2021

SCA Varsity Girls vs Scottsdale Prep

38
  • Varsity
  • Feb 25, 2021

SCA Varsity Girls vs Veritas Prep

32
  • Varsity
  • Feb 21, 2021

SCA Varsity Girls vs Pima

3
  • JV
  • Feb 21, 2021

SCA JV Girls vs Pima

57
  • Varsity
  • Feb 19, 2021

SCA Varsity Girls vs NFL YET Academy

Load More